Vedení účetnictví

V oblasti vedení účetnictví nabízíme naše služby pro firmy, spolky i bytová družstva a společenství vlastníků jednotek. Díky dlouholetým zkušenostem Vám poskytneme profesionální a komplexní služby v oblasti vedení účetnictví. Vzhledem k neustálému vzdělávání našich zaměstnanců, aktivnímu sledování novel zákona a novinek v oblasti legislativy Vám dokážeme nabídnout vysoký standard služeb. Každému klientovi zajistíme individuální konzultace a aktivní přístup k řešení problémů. Také Vám dokážeme navrhnout řešení pro optimalizaci Vašich daní.

  • Vedení účetnictví v účetním programu Stereo
  • Kompletní zpracování účetních podkladů
  • Vedení evidence drobného a dlouhodobého majetku
  • Sestavení roční účetní uzávěrky
  • Sestavení rozvahy
  • Sestavení výkazu zisků a ztrát
  • Zastupování před FÚ i na úřadech
  • Ekonomické výpočty a kalkulace