Daňová evidence

Zajistíme pro Vás kompletní vedení daňové evidence. Kromě vedení daňové evidence nabízíme také poradenství v této oblasti. Samozřejmostí je zpracování účetních dokladů, evidence majetku Vaší firmy a zpracování účetní závěrky.

  • vedení daňové evidence v účetním programu Stereo
  • kompletní zpracování podkladů pro vedení daňové evidence
  • sestavení deníku příjmu a výdajů
  • sestavení hlavní pokladní knihy
  • sestavení knihy pohledávek a závazků
  • zpracování roční účetní závěrky
  • vedení záznamní povinnosti u plátců DPH
  • archivace dokladů